Eerder merkten we de strategische beweegredenen bij die ertoe kunnen leiden dat dezelfde koper zichzelf bezighoudt met een fusie- en overnametransactie. We moeten ook de verwachtingen met zowel kopers als verkopers begrijpen indien ze zich met het proces bezighouden. De grootste prioriteit met een verkoper is om een bedrijf, een dochteronderneming of beslist onderdeel van een bedrijf te sales, voor de hoogst mogelijke vergoeding. Het tweede prioriteit van een verkoper is om bij verkopen bij de roodkoper die u waarschijnlijkst is om u bedrijf effectief te blijven besturen, passende investeringen in het handelsbedrijf te doen en de bestaande menselijke hulpbronnen te behouden. Aan het andere zijde is de belangrijkste prioriteit van beslist acquirer, afgezien van strategische redenen, vanwege een entiteit te afnemen tegen beslist prijs deze zij redelijk vindt. Beslist “eerlijke” prijs, zoals waargenomen door dezelfde overnemende ploeg, is de prijs dat de waarde van het gekochte entiteit accuraat weergeeft en stelt de overnemende partij bij staat met lange termijn winst bij maken voordat een strategische investering, of op korte termijn voordat een financiële investering. Daarom is beslist acquirer geïnteresseerd in u verminderen met de informatieasymmetrie die bestaat tussen roodkoper en verkoper, en bij het vergroten van de transparantie betreffende het gehele proces. Nu zijn fusies tussen twee of langduriger bedrijven bijna alledaags. Hoewel strategische redenen voor dergelijke combinaties talrijk zijn, is de grootste reden voordat een dergelijke activiteit u creëren betreffende aandeelhouderswaarde aan de eigenaren van de samenvoegende entiteiten, aangezien idealiter twee bureaus samen effectiever zijn later wanneer zij op zichzelf staan.

what is a data room

Bedrijven nemen sector aan overnames omdat zij groei nastreven, en sinds overnames inslikken bedrijven sneller groeien dan door interne groei. Alhoewel niet significant, bestaat daar een onderscheid tussen een fundamentele filosofieën van een fusie versus een overname. Hoewel fusies en overnames niet identiek zijn, is het transactieproces uit dezelfde basisfasen, chronologisch uitgevoerd boven min alsof meer dezelfde volgorde. Dat proces karaf worden onderverdeeld in vijf belangrijke hoofdfasen. Beide type transacties instellen met het voorbereidingsfase, gevolgd door het fase inleidend aan een due diligence, de due diligence-fase en de onderhandelingsfase. Het hele proces eindigt met u voltooien met de transactie tijdens het sluitingsfase. Beslist goed begrip van de M ampersand A-proces is essentieel voordat het begrijpen van het context waarin dataruimten buitenkant. Zoals eerder opgemerkt, vindt due diligence niet uitsluitend plaats tijdens de due diligence-fase betreffende een fusies en overnames. Integendeel, due diligence virtuele dataroom ben aan een gang gedurende de hele transactie, erbij beginnen voordat het eerste contact tot stand zijn gebracht en wordt voortgezet tot de definitieve bod is gedaan. Het due diligence-proces voor het behandeling van dataruimten, dat u onderwerp zijn van dit rapport, vindt plaats gedurende de derde fase met een fusies en overnames, de kwasi due diligence-fase. Deze due diligence-fase ben tot op zekere bult vergelijkbaar met transactie zelfs transactie boven termen met methodologie plus aanpak. Een duidelijk begrip van due diligence en wat de inhoudt is essentieel voor een beter begrip betreffende de onderwerpen die straks worden besproken. Zoals figuur 3 laat zien, zijn due diligence de kern van iedere fusies plus overnames, plus zonder u due diligence-proces zou geen enkele transactie ooit tot een goed einde inslikken worden gebracht. Due diligence is een proces waarbij een acquirer zijn “huiswerk” op u doel uitvoert. Zoals men zich kan voorstellen, zijn due diligence een langdurig proces en dan is het nog lang niet gestandaardiseerd. Due diligence-processen doorlopen sterk uiteen met betrekking tot vele factoren, bijvoorbeeld duur plus reikwijdte, en aantal en soorten betrokken personen, afhankelijk van de branche, inhoud, organisatiestructuur, geschiedenis en juridische status van het doelwit.